کد جاوا وبلاگ

 

به نام خدا

 مثنوی نیک بینی را تقدیم می کنم به  اهالی اندیشه و خیر،عابدان وزاهدان طریق حقیقت که درمیان مردم به گمنامی سپری می کنندوبرکت وجودشان بهانه ی حیات و روزی مان شده.باشد که دیده ما نیز بینا شود.ان شاء الله .
یکی گفت گشتم دراین شهر زشت
که شاید بجویم دری  از بهشت 
                                                       
به هرکوچه ای سر زدم یار نیست
دگر پس در این خانه ام کار نیست
همان به که از شهرتش برکنار
به کوهی نشینم شوم یارِ غار
                                                       
به صد بارک الله وَ ده مرحبا
شدم عازم و عابد در خفا
به عُزلت پناهنده گشتم دمی
که شاید گشاید زقلبم غمی
                                                     
خیالم زمردم چو آسوده گشت
کمی دل به دریا نداده گذشت
درآن حال، عُزلت نمودم پدید
نهیب آمدم همچو رعدی شدید
که ای بی نوا عُزلتت کار، چیست
نِگَر دربیابان، کَست یار،کیست
درآن شهر پررونقُ چشم وچار
کسی هست باشد چنینش دچار ؟
مگرجنس تو جُز بنی آدم است
چنین حالتی کِی که از آدم است
تو از بی خیالی نِه ای دردمند
خیالت روان کرده اینگونه چند
          
همان بِه که جایت دهی برشغال
دراین کوه بی رونق بی جمال
گذشتن زِ زشتی نکو دیدن است
دل از این تباهی و غم چیدن است
برو مردمِ دیده ات بازکن
نه ازچشم سر،کزدل آغاز کن
به نیکی ببین آنچه درخلق هست
بدی را رها کن به هرجا که هست
خروشش چنان در دل آثار کرد
که دشمن خجل،ترک آن غار کرد
 ازآن پس دگر قسمتم شهر شد
نگاهم به هر زشتی اش قهر شد
به هرکوچه ای سرزدم باز بود
تو گویی که تقدیرم از راز بود
                                                      
چونان چشمم اندرجهان باز شد
که اشکم برون ،شادی آغاز شد
میان سیاهی و دود و غبار
عجب  پربُوَد نیکی بیشمار !
                                                      
نکو بین که جنسش زاندیشه است 
مثالش چونان ساقه و ریشه است
چنین شد که منصور نظمش نمود
سیاهی عدم شد ، سپیدی وجود
کرمان - دوم اسفندماه یکهزاروسیصدونود.
 بنده کمترین -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در  چهارشنبه 90/12/3ساعت  7:0 عصر  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا

چشمم که به چشمِ مَستت افتاد
ناگه دل من به حسرت  افتاد
این چشم مرا کجا بَرَد هان !
ای رویِ تو بِه ، زِ روی خوبان
دم رخ بنمای گرچه اندک
ای ماه رُخِ نِگار مسلک
از باز دَمت ،مر ا دَمی دِه
ای روحِ خدا در تو دمیده
عقل از سَرِ این حریف رفته
ای سرگُلِ باغِ نو شکفته
منصور کنون ثنای گویت
ای آنکه ربوده هوش بویت
برقِ نِگَهت به دل چو بنشست
حقّا که بهای تو بهشتَ ست
بیست ودوم امردادیکهزاروسیصدو هشتادوهشت.بنده کمترین،


 

 


نوشته شده در  سه شنبه 90/12/2ساعت  4:39 عصر  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا

هستی ام از دوری ات، آتش گِرفت
این دلِ  غمدیده ام ، خوابش گِرفت

بی  فروغت  دَر  بیابان  گُم  شدم
صفحه یِ  آیینه ها را ، خَش گِرفت

قُوَّتِ  راهی  دگر ،  دَر  پای نیست
گوئیا  از  خستگی ، ساقش گِرفت

از  عطش  در  قعر  دریا ، مُرد  تَن
آخَر  آن  دُردانِه اَم ، آهَش  گِرفت

دوره یِ  بیگانگی  آغاز  شد .......
از همان روزی که دِل،دالَش گِرفت

من شدم منصورِ بی نُطقُ و کلام
زانکه چشمم گوشه یِ خالش گِرفت

کاش می شُد ، هَمدَمم  پیدا  شَود
تا  که بیند  عاشقی ، فالش گِرفت
 طهران – بیست و هفتم امردادهشتاد وهشت-بنده کمترین.

نوشته شده در  سه شنبه 90/11/25ساعت  6:44 عصر  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا

شعر غم دوراندوست من ،سایه یِ دیوارُ دیدی
آدمای خوابُ و بیدارُ دیدی
شده طولِ روز  بِری قهوه خونه 
مردمِ بی قیدُ و بی عارُ دیدی
میدونی کج زبونی چه دَردیه
بَرّه یِ نیش زده یِ مارُ دیدی
بودهِ با دروغ گو روبرو بشی
برقِ چشمایِ پُر اَز نارُ دیدی
 زیر لب تا بِه حالا غُر نَزدی
سختیِ کوچه یِ شیب دارُ دیدی
 
از خودت شده بپرسی من کی ام 
عکسِ توی قاب مینارُو دیدی 
روزایِ بچگی هات رو یادته
چهره یِ خوشحال ُو غمدارُدیدی
رفتی تا حالا ،تو کویِ بی کَسی
آدمِ بی کَسُ و بی یارُدیدی
میدونی فقیر کیه ، چه جوریه
بابایِ رفته، زیرِ بارُ دیدی
واسه یِ یه لقمه نون، چونه زدی
زردیِ چهره یِ بیمارُ دیدی 

شُد ، بِپُرسی از خودت یَتیم کیه
خونه یِ تبدارُو نمدارُ دیدی

مثلِ بعضی می تونی نون نخوری
پدرِ قرض دارُ و بیکارُ دیدی
می دونی ،وقت نداری ،خوبی کنی
دستِ کوتاهِ زِ دنیارُو دیدی
از تعجب نکنه شاخ بیاری ....!
تبِ دینداری ،تو اخبارُ دیدی ...
مثلِ منصور، شده ساکت بشینی ؟!
این همه ،دردِ  تو این دارُ دیدی ....
ای بابا ،خسته شدی  عزیز من
شعرِ پُر غُصّه یِ اینبارُ دیدی
بنده کمترین -نهم شهریوریکهزاروسیصدو هشتادوهشت

 


نوشته شده در  یکشنبه 90/11/23ساعت  7:47 عصر  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا

چونان کشاکشی افتاده در دل و دینم
کتابِ تمنای یار ، بسته می بینم

به راز و نیاز دری به سوی تو کردم باز
ولیک خاطر معشوق را،ربوده آن کینم

ببین که طرفه ی عینی چو غافل افتادم
زخانقاه برون شد و رفت ، یارِ دیرینم

به زَعم روزگار عجیبم نَبُد که دل بِبُری
طریق سرکشی افتاده چرخ را،گمان بینم

الا به جان نگاهت نباشدم اثری
حجاب فکن زِنقابت، ببین نمی بینم

دلا اگر چه که منصور در خرابات است
ولی زِ شوق وصال تو ، از پای ننشینم

به یاد رندی و مستی ، به یادبود مه ات
بریز باده و دستم بشوی از آیینم

طهران - دهم شهریور هشتاد ونه -بنده کمترین 

 


نوشته شده در  شنبه 90/11/22ساعت  3:53 صبح  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا
خاطرم با خاطرت آرام شد
این دل وحشی به دامت رام شد
گرچه در پندار تو صیدت شدم
لیک خاناقاه من این دام شد
هو کشان دروصف چشمت آمدم
حا لیا محشر از آن بادام شد
ازسفرکردن به کوی و کعبه ات
قسمتم آخر طواف جام شد
بنددامت چون به تیمارم گرفت
می گساری نشئه آلام شد
چون که وصلت قسمت منصوربود
وی چنین حاجت روا از کام شد
این همه از فیض درکت گفته ام
تا نگویی دل اسیرپرده اوهام شد
طهران - بیست وچهارم امردادهشتادوهشت.بنده کمترین.
متاسفانه حسب اطلاع بعضی دوستان مطلع شدم که برخی دست نوشته های ناقابلم اعم ازقدیمه یامطالب جدید،دروبلاگ هاومجلاتی به نام اشخاصی موهوم درج شده که ضمن ابراز تأسف ازاقدام زشت سرقت ادبی،اگرچه انتشار آثارم رابدون قید نامم بدون اشکال می دانم اما بهره برداری از آنها با عناوین شخصی را برای افراد جایز نمی دانم.

نوشته شده در  سه شنبه 90/10/13ساعت  4:28 صبح  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا
دیدنِ رویِ تو ای جان،کی مُیسَّر می شود
پس دهانم با لبانت ، کی مُعطَّر می شود

زلفِ مینویِ تورا بادست کی خواهم نواخت
هیچ میدانی که هر شب،با توام سَر می شود

خسته ام از درد هجرانِ رُخَت ، ای ماه گُل
کی سرشوریده ام ،پس باتو همسَر می شود

از فراقِ رویِ تو ، این دیدگان یعقوب وار
خون زِحسرت می چکاند،صورتم تَرمی شود

مهرگانا،کُنجِ قلبم صیقلی از عشق توست
این مُهَدّب آیینه ، پس کی مُقَعّر می شود

جام زَرّینِ تو را ، منصور کی خواهدکشید
هر چه در اندیشه بی تو،گنج بی زَرمی شود

میدهی آخر ، وصالت را به این محروم یار
نیک میدانی که قلبم ،بی تو پَرپَر می شود

طهران – پنجم شهریور ماه یکهزارو سیصدو هشتاد وهشت.بنده کمترین. الف میم

 

 


نوشته شده در  یکشنبه 90/10/11ساعت  4:31 صبح  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا

چونان کشاکشی افتاده در دل و دینم

کتابِ تمنای یار ، بسته می بینم

به راز و نیاز دری به سوی تو کردم باز

ولیک خاطر معشوق را،ربوده آن کینم

ببین که طرفه ی عینی چو غافل افتادم

زخانقه برون شد و رفت ، یارِ دیرینم

به زَعم روزگار عجیبم نَبُد که دل بِبُری

طریق سرکشی افتاده چرخ را،گمان بینم

الا به جان نگاهت نباشدم اثری

حجاب فکن زِنقابت، ببین نمی بینم

دلا اگر چه که منصور در خرابات است

ولی زِ شوق وصال تو ، از پای ننشینم

به یاد رندی و مستی ، به یاد بوی مه ات

بریز باده و دستم بشوی از آیینم

طهران - دهم شهریور هشتاد ونه

 

 


نوشته شده در  دوشنبه 89/11/4ساعت  2:15 عصر  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا

غم دوران....

دوست من ،سایه یِ دیوارُ دیدی ؟

آدمای خوابُ و بیدارُ دیدی ؟

شده طولِ روز  بِری قهوه خونه ؟

مردمِ بی قیدُ و بی عارُ دیدی ؟

میدونی کج زبونی چه دَردیه ؟

بَرّه یِ نیش زده یِ مارُ دیدی ؟

بودهِ با دروغ گو روبرو بشی ؟

برقِ چشمایِ پُر اَز نارُ دیدی ؟

 زیر لب تا بِه حالا غُر نَزدی ؟

سختیِ کوچه یِ شیب دارُ دیدی ؟

از خودت شده بپرسی من کی ام ؟

عکسِ توی قاب مینارُو دیدی ؟

روزایِ بچگی هات رو یادته ؟

چهره یِ خوشحال ُو غمدارُدیدی ؟

رفتی تا حالا ،تو کویِ بی کَسی ؟

آدمِ بی کَسُ و بی یارُدیدی ؟

میدونی فقیر کیه ، چه جوریه ؟

بابایِ رفته، زیرِ بارُ دیدی ؟

واسه یِ یه لقمه نون، چونه زدی ؟

زردیِ چهره یِ بیمارُ دیدی ؟

شُد ، بِپُرسی از خودت یَتیم کیه ؟

خونه یِ تبدارُو نمدارُ دیدی ؟

مثلِ بعضی می تونی نون نخوری ؟

پدرِ قرض دارُ و بیکارُ دیدی ؟

می دونی ،وقت نداری ،خوبی کنی ؟

دستِ کوتاهِ زِ دنیارُو دیدی ؟

از تعجب نکنه شاخ بیاری ....!!!!

تبِ دینداری ،تو اخبارُ دیدی ...

مثلِ منصور، شده ساکت بشینی ؟!!!

این همه ،دردِ  تو این دارُ دیدی ....

ای بابا ،خسته شدی  عزیز من

شعرِ پُر غُصّه یِ اینبارُ دیدی

امیرمنصور معزی -نهم شهریوریکهزاروسیصدو هشتادوهشت


نوشته شده در  دوشنبه 88/6/9ساعت  12:37 صبح  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

به نام خدا

کاش می شد همدمم پیدا شود....

هستی ام از دوری ات، آتش گِرفت

این دلِ  غمدیده ام ، خوابش گِرفت

بی  فروغت  دَر  بیابان  گُم  شدم

صفحه یِ  آیینه ها را ، خَش گِرفت

قُوَّتِ  راهی  دگر ،  دَر  پای نیست

گوئیا  از  خستگی ، ساقش گِرفت

از  عطش  در  قعر  دریا ، مُرد  تَن

آخَر  آن  دُردانِه اَم ، آهَش  گِرفت

دوره یِ  بیگانگی  آغاز  شد .......

از همان روزی که دِل،دالَش گِرفت

من شدم منصورِ بی نُطقُ و کلام

زانکه چشمم گوشه یِ خالش گِرفت

کاش می شُد ، هَمدَمم  پیدا  شَود

تا  که بیند  عاشقی ، فالش گِرفت

 طهران بیست و هفتم امردادهشتاد وهشت

 


نوشته شده در  یکشنبه 88/6/8ساعت  12:1 صبح  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()

   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
اخلاق انسانی،انسان اخلاقی4
اخلاق انسانی،انسان اخلاقی 3
اخلاق انسانی،انسان اخلاقی 2
اخلاق انسانی،انسان اخلاقی 1
دوباره نسیم ...
[عناوین آرشیوشده]